2019-9, 21 oktober

Från SHF wiki

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och plats

SHF styrelsemöte Mon, Oct 21, 2019 7:00 PM - 10:00 PM CEST

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. https://global.gotomeeting.com/join/724566117

You can also dial in using your phone. Sweden: +46 853 527 818

Access Code: 724-566-117

New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: https://global.gotomeeting.com/install/724566117


Dagordning

telefonmöte 19:00

inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Markel Neideman, Per Andersson, Tommy Nilsson, Dennis Johansson, Robin Jakobsson.


88. Mötets öppnande
89. Val av ordförande och sekreterare för mötet
90. Val av justeringsperson
91. Godkännande av förra mötets protokoll
Förra styrelsemötet 2019-8, 23 september, 2019-6, 3 juni
92. Godkännande av dagordningen
93. Beslutspunkter
Se villkor för lägerbidrag: Flygläger 2019
a, Gotland
Paragliding Friends Gotland, en veckas flygläger v. 30 på Bunge Flygfält
Förslag till beslut:
Godkänna redovisning och betala bidrag för 7 dagar (7000 kr)
94. Uppföljning av pågående arbete
a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget.
b, Signering och arkivering av dokument årsmöte 2019-03-24
c, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering (Per)
d, Licenshantering (Per)
e, verksamhet 2019
 • sverigekuppen (Tommy)
 • distansligan (Tommy)
 • marknadsföring och rekrytering, video m.m. (Dennis)
 • webben, digital ”hypxia” (Robin)
 • Styrdokument, årsplanering och rollbeskrivningar etc. (Harald)
f, Projekt
• Nano-trike, utbildningsplaner m.m. (Tommy och Harald)
• Utprovning e-help (Dennis och Markel)
• Delegering och föreskrifter (Harald)
• Uppdatering verksamhetshandbok v-drag (Markel och Harald)
95. Säkerhet.
Har någon incident eller olycka inträffat?
Markel föredrar
96. Övriga punkter
Uppföljning kanslitjänster
Rapport från FSF ordförandekonferens
Dispens utbildning
97. Nästa möte
Förslag: onsdag den 20 november, planering för 2020
98. Mötet avslutas


Protokoll

telefonmöte 19:00

Deltagande Gunnar Remer, Harald Holmström, Tommy Nilsson, Dennis Johansson, Robin Jakobsson.


88. Harald öppnande mötet
89. Dennis väljs till sekreterare.
90. Tommy väljs till justeringsperson
91. Vi godkänner förra mötets protokollet,
2019-8, 23 september, 2019-6, 3 juni
92. Vi godkänner dagordningen utan tillägg.
93. Beslutspunkter
Se villkor för lägerbidrag: Flygläger 2019
a, Gotland
Paragliding Friends Gotland, en veckas flygläger v. 30 på Bunge Flygfält
Förslag till beslut:
Vi godkänner redovisningen och betalar ut bidrag för 7 dagar. 7000 kr.
94. Uppföljning av pågående arbete
a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget.
  Bidrag är utbetalda. De är inbetalt licensavgifter för för 7 nya elever. 
  Vi har 168 662kr på kontot och 319 256kr på sparkontot.
b, Signering och arkivering av dokument årsmöte 2019-03-24
  Dokument är skickade. 
c, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering (Per)
d, Licenshantering (Per)
e, verksamhet 2019
 • sverigekuppen (Tommy)
 • distansligan (Tommy)
  De är dåligt med inskickade flyg, då vi bara har fått in 2 flyg.
 • marknadsföring och rekrytering, video m.m. (Dennis)
  Jag har varit och utforskat en möjlig start på kelven. Vi har gjort en grupp där vi diskuterar alterativ. 
 • webben, digital ”hypxia” (Robin)
  Robin satsar på att bli klar innan årsskiftet. Vi diskuterar domän namn. 
 • Styrdokument, årsplanering och rollbeskrivningar etc. (Harald)
f, Projekt
• Nano-trike, utbildningsplaner m.m. (Tommy och Harald)
• Utprovning e-help (Dennis och Markel)
  Vi ska kolla hur vi kan hjälpa Peter i arbetet.
• Delegering och föreskrifter (Harald)
• Uppdatering verksamhetshandbok v-drag (Markel och Harald)
95. Säkerhet.
Har någon incident eller olycka inträffat?
  Gunnar rapporterar att han råkat köra på en sten som var på hans fält. 
  De resultarerade att eleven bröt ett bygelben.
  Gunnar åkte in deras vinstrut med 4-hjulingen, och de resulterade att han skada benet.
  De var ytterligare ett bygelbens brott där eleven landade utanför fält i buskarna. 
  Inga elever skadades.
  Markel skall återkoppla. 
96. Övriga punkter
Uppföljning kanslitjänster
Rapport från FSF ordförandekonferens
  Skärmflygarna ska försöka få in bilagor till verksamhetshandboken och vi skall försöka göra likadant, för att själva kunna styra dessa. 
  Och kommer jobba för på 100timmar 200 starter för att bli instruktör. 
  De diskuteras att slås samman hängflyg med skärmflyg. Vi tror dock på att ha de separat men har ett gott sammarbete imellan. 
  Konferensen pratade kring jämställdhet, att alla förbund ska vara inkluderade.
Dispens utbildning
Vi har skickat in dispens för undantag gällande timmar för instruktör.
97. Nästa möte
Nästa möte är onsdag den 20 november kl 19:00.
98. Mötet avslutas

Signerat av Robin Jakobsson 2019-12-12