Riktlinjer för elitmedelsanvändning 2012

Från SHF wiki

RF:s Elitstöd

RF:s Elitstöd kan användas för:

 • Individuella stöd för tävlande att förbättra sin möjlighet att få goda resultat vid mästerskapen genom
  • Bidrag för tävlingar utomlands
 • Träningsläger som inte är direkt kopplade till plats och tid för mästerskapen
 • Särskild elitutbildning, exempelvis RF:s elitutbildning.

RF:s Elitstöd kan inte användas för:

 • Att utöka antalet tävlande vid mästerskapen
 • Att förbättra villkoren för deltagande vid mästerskapen
 • Att betala lagledare eller annan personal vid mästerskapen.

FSF:s Elitstöd

FSF:s Elitstöd kan användas för:

 • Att skicka med lagledare till tävlingar
 • Träningsläger som är direkt kopplade till plats och tid för mästerskapen
 • Att anställa tränare med mera
 • Särskild elitutbildning, exempelvis RF:s elitutbildning.FSF:s Elitstöd kan inte användas för:

 • Att förbättra villkoren för deltagande vid mästerskapen.