Roller inom SHF

Från SHF wiki

kontaktinfo, e-post

Rollbaserade e-postadresser

Nödvändiga Roller

För att få bedriva vår verksamhet måste vi ha vissa roller. Kraven kommer från olika lagstiftning, myndigheter, och andra organisationer. Här under beskrivs de roller vi måste besätta.

Roller i verksamheten

Förutom de roller som nämns ovan är dessa roller helt nödvändiga för att vi ska kunna bedriva en väl fungerande verksamhet.

Roller som kan kan besättas vid behov eller intresse

Dessa roller är i någon bemärkelse optionella. De kan besättas dels om någon är intresserad av att driva en viss fråga, eller om det dyker upp ett behov av att en utsedd person behövs för att hantera vissa frågor.

Särskilda behörigheter

Förutom de roller som ingår i SHFs styrelses direkta verksamhet så finns det även ett antal särskilda behörigheter. Dessa finns kort beskrivna här för att ge en helhetsbild av verksamheten.