SHF och Omvärlden

Från SHF wiki

Personer inom hängflyget kontaktas lämpligast genom våra funktionskopplade e-postadresser, se Rollbaserade e-postadresser

Inom vår verksamhet har vi en relation med flera andra organisationer

Svenska hängflygförbundet är en del av svensk flygsport.