Välkommen

Från SHF wiki

Välkommen till denna sida som beskriver rollerna och rutinerna för hur styrelsen och kansliet för Svenska HängflygFörbundet (SHF) arbetar.

Syfte med denna wiki

Syftet med denna Wiki är att underlätta för nya styrelsemedlemmar att komma in i styrelsearbetet, att underlätta arbetet för rutinerade styrelsemedlemmar, samt att motverka att vi missar viktiga saker i våra åtaganden mot andra parter (speciellt viktigt i vår kontakt med Transportstyrelsen).

Ett annat syfte är att skriva ner rutiner och erfarenheter så kunskapen bevaras även om den ansvariga personen försvinner eller arbetet tas bort p.g.a. brist på arbetskraft.

Om innehållet

Denna sajt innehåller rollbeskrivningar för alla viktiga roller som rör SHFs arbete. Den inehåller även en omvärldskarta som ger en bild av hur SHF passar in i ett större sammanhang. Alla dokument kommer att lagras här. Dessa dokument inkuderar även mötesprotokoll.

Notera att för kommunikation med medlemmarna används även fortsättningsvis den vanliga hemsidan.

Eftersom SHF är en demokratisk organisation är denna Wiki publik; alla medlemmar ska ha möjlighet till insyn i stryrelsens arbete. I vissa känsliga ärenden kan det hända att Styrelsen inte kan göra all information publik. Det kan exempelvis röra sig om styrelseprotokoll där beslut tas om namngivna personer i känsliga ärenden. För dessa fall kommer vi att hantera dokument på annat sätt.